Pro průmyslové využití má termokamera veliký význam zvláště u preventivní údržby. Umožňuje zjištění případné poruchy a odstranění jejích příčin předem. Tím snižujeme náklady na opravy oproti opravě, která by následovala až po poruše zařízení.
 

Možnosti aplikace termoměření:

- kontrola elektrických zařízení z hlediska přetížení součástí

- určení míst velkých přechodových odporů elektrických rozvodů

- analýza rizikových míst elektro rozvaděčů

- kontrola opotřebení a přetížení strojů a pohonů

- lokalizace poruch rozvodů tepla a chladu

- kontroly rozvodů teplonosných medií

- přehřívání  mechanických rotačních nebo posuvných dílů strojů a zařízení jako jsou ložiska, spojky, převodovkyLimitem měření pro termovizi je vyzařovaná teplota, která by měla být     v rozsahu cca od -20°C do +250°C.


Vhodný rozdíl teplot mezi měřeným objektem a okolní teplotou je minimálně 15-20°C.


Měření ve venkovním prostoru není možné při silném dešti či hustém sněžení.