1) Stavební diagnostika v exteriéru


Teplotní pole obvodového zdiva s výraznou diferencí obvodového věnce a maltových spár.


Termogram ztrát v neizolovaném soklu zdiva.


Štítové zdivo s tepelným mostem a diferencemi u překladu a maltových spár.


Výrazné tepelné ztráty v rohu zdiva vlivem nízkého tepelného odporu.


Tepelné diference viditelné na obvodovém věnci a u netěsnící okenní výplně.


Tepelné diference u netěsnících oken a plošné tepelné mosty u překladu oken.2) Stavební diagnostika v interiéru


Tepelné diference u nedostatečně izolující obvodové stěny.


Tepelotní pole nedostatečně izolovaného podhledu.


Teplotní pole podhledu se závadami v rozložení tepelné izolace.


Tepelný most ocelového nosníku v obvodovém zdivu.


Stěny místnosti s nízkým tepelným odporem a tepelnými mosty v rozích stropu.


Detailní termogram chyb v izolacích potrubí na některých místch rozvodu.


Detailní termogram porušené izolace rozvodu topné vody. Protože snímkování probíhalo ve tmě, je na pravém snímku viditelné spektrum černé a viditelný je jen infraprůhled.


3) Termosnímky elektrorozvaděčů a technologických rozvodů


Termogram oteplení generátorů MVE


Termogram oteplení generátorů MVE


Termogram poruchových teplot vlivem defektního spojení kontaktů na stykači generátoru.


Termogram oteplení ložisek řemenice generátoru.


Termogram zjištěného ohřevu přípojnice vlivem přechodového odporu šroubových spojů. Vpravo zjištěna přehřátá závitová pojistka.


Nadměrný ohřev jističe v jedné fázi vlivem proudového zatížení.


Na termogramu viditelné jednotlivé přetížené jistící prvky.